Åpningstider

Åpningstider mot sommeren.

Vi holder åpent daglig ut sommeren.


Eventuell nedetid på grunn av snøsmelting, uvær eller driftsavbrudd annonseres som nyheter på hjemmesiden og i sosiale kanaler. Se driftsmeldinger på facebook.com/visitfonna.